Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνία

Η μέριμνα για το κοινωνικό σύνολο αλλά και η κοινωνική ευαισθησία απέναντι σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη είναι βασικές αξίες της DHI Θεσσαλονίκης. Σε αυτό τον άξονα αναπτύσσεται και υλοποιείται το Πρόγραμμά μας, τοποθετώντας την κοινωνία, τον αθλητισμό, το περιβάλλον και την οικογένεια στο επίκεντρο των στοχεύσεών του. Παράλληλα, παρέχονται χορηγίες και γίνονται δωρεές σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, συλλόγους και κοινωφελή ιδρύματα.

 

Αθλητισμός

Στηρίζουμε τον ελληνικό αθλητισμό στον αγώνα για την κατάκτηση της κορυφής και δίνουμε τα κίνητρα και τα εφόδια σε όσους το προσπαθούν να βρεθούν στην κορυφή. Ο αθλητισμός και ο αθλητικός πολιτισμός αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κάτω από τον οποίο και αναπτύσσονται όλες οι πρωτοβουλίες, δράσεις και ενέργειες ευαισθητοποίησης. Αυτό που επιχειρούμε μέσα από κάθε μας δράση και συνεργασία είναι να παρακινήσουμε όλο και περισσότερους συμπολίτες μας να βρεθούν πιο κοντά στο αθλητικό κίνημα και να αγαπήσουν την άθληση για όλα όσα εκείνη μπορεί να προσφέρει, στην κατεύθυνση μιας στάσης ζωής υγείας και ενεργής συμμετοχής.

Χορηγίες αθλητών:

 

Chat with us via whatsapp
Chat with us via whatsapp