Η DHI Θεσσαλονίκης είναι πλήρως COVID-19 προστατευμένη μονάδα μεταμόσχευσης μαλλιών

covid

Η DHI Θεσσαλονίκης είναι πλήρως COVID-19 προστατευμένη μονάδα μεταμόσχευσης μαλλιών

Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

1. Στην DHI Θεσσαλονίκης λαμβάνουμε τακτικά από τους ασθενείς ιστορικό COVID-19 για την υγεία τους και τις επαφές τους.

2. Ακολουθούμε τις οδηγίες κοινωνικής απόστασης περιορίζοντας την επαφή των ασθενών μεταξύ τους, είτε σε συνεννόηση μαζί τους είτε ακολουθώντας αυστηρά πρωτόκολλα και προγραμματίζουμε αναλόγως τις θέσεις αναμονής.

3. Το προσωπικό της DHI χρησιμοποιεί κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό / PPE (Personal Protective Equipment), όπως συνιστάται από το Κέντρο Ελέγχου Νόσων (CDC) και το Υπουργείο Υγείας.

4. Λαμβάνουμε τακτικά ιατρικά ιστορικά και παρακολουθούμε τακτικά την θερμοκρασία όλων των υπαλλήλων της κλινικής και των ασθενών ως μέρος της στρατηγικής μας για την πρόληψη της μετάδοσης. Επιπλέον, ακολουθούμε όλες τις κυβερνητικές οδηγίες σχετικά με την παρακολούθηση του προσωπικού.

5. Εκτός από τη χρήση κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού, χρησιμοποιούμε κατάλληλες διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης σε όλη τη κλινική.

6. Συμβουλεύουμε τους ασθενείς να ακολουθούν τα πρωτόκολλα πλύσης χεριών στη  κλινική και πώς να αλλάζουν γάντια, προστατευτική στολή και μάσκες.

7. Διαβεβαιώνουμε το κοινό ότι το προσωπικό έχει λάβει επιπλέον εκπαίδευση σχετικά με τις κατάλληλες μεθόδους ελέγχου των λοιμώξεων COVID-19.

8. Όλες οι διαδικασίες εκτελούνται μόνο από πιστοποιημένους ιατρούς της DHI, οι οποίοι είναι επίσης εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο και πιστοποιούνται από την Ακαδημία Αποκατάστασης μαλλιών του Λονδίνου.

dhi covide protection

dhi covide protection

Στείλτε μας μήνυμα μέσω WhatsApp

Στείλτε μας μήνυμα μέσω WhatsApp